top of page

Dersom du ønsker å angre på et kjøp foretatt på www.pip-ill.com, er det angrerettloven som gjelder. Vi ønsker at håndteringen skal være så enkel som mulig for begge parter. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. Vi sender ut et angrerettskjema som følger hver forsendelse for hvert kjøp foretatt hos oss.

Generelt

Det er angrerettloven som regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter dersom man angrer på kjøpet.

Noen viktige punkter fra angrerettloven:

  • Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i). Dersom varene ikke kan returneres med normal post anbefaler vi Posten.no for mer info og gjennomføring av retur av større pakker. Dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering er dette en kostnad som bæres av kunde (jf. Angrerettloven § 24).

  • Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt. (jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake. (jf. Ang Angreretten § 25)

  • Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).

  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf. Angrerettloven § 1).

  • Angrerettloven gjelder ikke for salg varer når den samlede kontraktssummen, inkludert frakt- og tilleggskostnader som forbrukeren skal betale, er 300 kr eller mindre. (jf. Angrerettloven § 2).

Du har som forbruker med andre ord rett til å gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Likevel får du ikke angret kjøpet på innramming da hver enkelt ramme tilvirkes særskilt for forbrukeren. Det er ikke angrerett på varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, dvs. varer som ikke er prefabrikkert, og som fremstilles på grunnlag av forbrukerens individuelle valg eller beslutninger. Da får du angret på kunstverket men ikke rammen (jf. Kjøpsloven §52)

 

 

Gjennomføring av retur (Aktiv handling)

Det forplikter en aktiv handling* fra deg på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med en aktiv handling kan vi behandle saken på en rask og effektiv måte for begge parter, iht. angrerettloven (* ref. 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven § 11).

Hvordan angre på kjøpet dersom ordren ikke er sendt?

Dersom du ikke har fått sendingsbekreftelse og status for varelinjene under ordre på "min side" er alt annet enn "sendt" kan du ringe oss på 930 08 948 eller sende en epost til pip@pip-ill.com og be om at hele ordren slettes. Dersom en av disse instanser bekrefter at ordren er slettet har du angret. For din egen del kan det være lurt å beholde kopi av e-post og informasjon om hvem du har pratet med i forbindelse med at du angret i minst 14 dager.

Hvordan angrer jeg før ordren er hentet på utleveringsstedet?

Ta kontakt med kundeservice på epost pip@pip-ill.com eller telefon 930 08 948 og gi beskjed om at du ønsker å benytte angreretten. Du vil motta en mail som bekrefter at ordren er innenfor kriteriene for angrerett. Du behøver ikke å foreta deg noe mot utleveringsstedet. Når ordren kommer tilbake til oss vil den bli kreditert i sin helhet. Du vil noen dager senere motta en faktura for porto en vei (jf. Angrerettloven § 15 første ledd)

Hvordan angrer jeg etter ordren er hentet?

Ta kontakt med kundeservice på pip@pip-ill.com eller 930 08 948 og gi beskjed om at du ønsker å angre kjøpet og vi vil bekrefte/avkrefte om ordren er innenfor kriteriene for angrerett. Når bekreftelse er gitt fyller du inn returskjemaet som fulgte med forsendelsen, evt. kan du laste ned returskjema her, og legger dette sammen med varen(e) du ønsker å returnere, og returner snarest mulig via et postkontor. Vi gjør oppmerksom på at det er forbruker som selv må bære kostnadene ved retur. (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Det oppfordres til at Angrerettvarene sendes som registrert pakkepost slik at du kan følge pakken på Posten sine sider slik at du har full oversikt over hvor forsendelsen befinner seg i postens system frem til den ankommer oss. Når vi har mottatt og behandlet din retur vil vi kreditere og tilbakeføre ditt tilgodehavende avhengig av betalingsmåte som er benyttet.

Tilbakeføring skjer på følgende måte for de respektive betalingsmidler benyttet ved kjøpet:

Kreditt/Debetkort

Tilbakeføres til den konto knyttet opp mot kortet

Nettbankbetaling

Overføres til bankkontonummer benyttet til betalingen

 

 

Passiv handling

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi utsteder deretter egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 300, for å dekke våre håndteringskostnader. Dersom ordren er forhåndsbetalt vil vi motregne denne fakturaen mot kreditnota og på denne måten redusere tilbakeføringen.

Reklamasjon

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangels beføyelser (eks. retting omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven. §§30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangels beføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til returtransport.

Har du ytterligere spørsmål om reklamasjoner kan du kontakte kundeservice på e-post: pip@pip-ill.com

Gjennomføring av retur / utfylling av returskjema

Fyll inn ordrenummer, ditt kundenummer og fakturanummeret.
Fyll inn ditt kontonummer dersom du skal ha penger refundert fra oss.
Fyll inn varenummer, antall, varenavn og returkode i skjemaet under "Jeg returnerer".

Dersom grunnen til retur er skade må du fylle inn varenummer, varenavn, returkode og pris i feltet for skademelding på returseddelen. (Husk at du da må legge ved skademelding utfylt av posten eller budfirma) Returner varen til oss i original emballasje sammen med returseddel. Se returinformasjon på skjemaet. Du er selv ansvarlig for returforsendelsen og må betale porto. Dersom det er en reklamasjon vil vi refundere portoutlegget du har hatt om reklamasjonen blir godkjent. NB! send aldri varer i retur rekommandert eller i postoppkrav.

Når du har gjort dette skal du sende oss en mail slik at vi vet din retur er på vei. Du åpner da mailen med "ordrebekreftelsen" du fikk fra oss og trykker "reply"/"svar" og skriv varenummer, varenavn for den varen du har returnert.

bottom of page